Kontakta oss

LägercheferEster Davidsson
ester (at) oslagbart2019.se
Ida Widerberg
ida (at) oslagbart2019.se
Projektanställd Scoutkonsulent


Jonas Davidsson
jonas (at) oslagbart2019.se
Emma Andersson
emma.andersson (at)
sau.nu

Förläggning

Förläggning
forlaggning (at)
oslagbart2019.se

Intendentur

Intendent
intendent (at)
oslagbart2019.se

Kaplan

Kaplan
kaplan (at)
oslagbart2019.se

Ersätt (at) = @ i emailadressen
Svenska Alliansmissionens Ungdom
Västra Storgatan 1
553 15 Jönköping
036-30 61 50
info (at) sau.nu