Lägeravgift

Information om vilka deltagaravgifter som gäller under veckan redovisas nedan. Betalning av avgiften sker till den egna kåren, som meddelar på vilket sätt de vill få in den.

UV-scouter

 • 550 kr* för en hel vecka
 • 400 kr för att delta 1-2 dagar**
 • Mini-UVar*** får delta 1-2 dagar** och betalar 400kr.
 • Ledarbarn:
  0-2 år gratis,
  3-5 år 400 kr,
  från 6 år 550 kr*

Lägeravgiften faktureras från SAU till kåren i augusti-september.
Frågor kring faktureringen? Mejla emma.andersson@sau.nu

SAU:s riktlinjer för avbokning gäller, se http://sau.nu/vilka-vi-ar/anmalan/riktlinjer-vid-arrangemang/ för information.

*Syskonrabatt; 530 kr för de med ett syskon, 510 kr för de med två syskon, 490 kr för de med tre syskon. Syskonrabatten gäller endast för scouter och ledarscouter som betalar för en hel vecka.

**Det är dagar som räknas, inte dygn eller antal timmar. Anländer deltagaren på eftermiddagen/kvällen så räknas den dagen med. Exempelvis blir fredag kväll till söndag 3 dagar dvs full lägeravgift. 

***Mini-Uvar är välkomna att delta på lägret. Men vi rekommenderar att mini-UVar inte är med på fredagen eftersom de inte har möjlighet att delta i spårningen som äger rum denna dag. 

Har du svårt att ha råd med avgiften? Prata med din kårchef. Om den lokala föreningen/församlingen inte har möjlighet att sponsra så finns det en SAU-fond att söka som kan bidra med upp till halva lägeravgiften.

Scoutgrupper utanför SAU

 • 600 kr/deltagare för ej SAU-anslutna scoutgrupper.

Övriga deltagare

 • Funktionärer 400kr
 • Ledsagare betalar full lägeravgift.