Plats

Ed:s Gård

Utmed riksväg 27, 1,5 sydöster om Värnamo, utanför Bor ligger Eds gård där vårt läger ska äga rum. En otroligt vacker plats.

Eds Historia

På Eds gårds marker finns det rester av en medeltida borg, kallad Trollaborg.  På mitten av 1300-talet ägdes säteriet Ed av släkten Trolle och det byggdes då en kunglig fogdeborg på udden mellan sjön Flåren och ån Årån. Udden är avgrävd av sex vallgravar som man var tvungen att ta sig över innan man nådde borgen längst ut på udden. Det första som finns skrivet om Trollaborg kommer från 1367 och den var då nybygd av antingen den svenska kungen Magnus Eriksson eller den danske kungen Valdemar Attedag.

I början av 1430-talet pyr missnöjet hos de svenska bönderna och snart är det så stort att de gör de uppror mot kungen, ledda utav Engelbrekt Engelbrektsson. Snart rasar Engelbrektupproret i Sverige och fogden som då bodde på Trollaborg, Henning von Lancken, ger upp borgen utan strid till Engelbrekts medhjälpare Herman Berman. Upprorsmännen eldar sedan ner borgen och den byggs aldrig upp igen. När man gjort provutgrävningar på området har man hittat 6 mynt, hästutrustning, vapendetaljer och en del husgeråd.

Efter att Trollaborg förstörts låg Ed öde fram till riddaren Lars Haraldsson och hans fru flyttade dit på 1460-talet. Paret var barnlöst så gården ärvdes sedan av hennes bror Arvid Trolle och blev en av hans sätesgårdar.

Delar av Eds herrgård är byggnadsminnesmärkt och består av en huvudbyggnad, flygel, brobyggnader, båthus, stenmagasin och smedja. Huvudbyggnadens är byggd någon gång på 1790-talet och 1848 gjordes en stor om- och tillbyggnad.

Det senaste har Eds herrgård haft en stor plantskola där man dragit upp granplantor, den las ned förra året.